Badania i ocena zmian właściwości użytkowych olejów urządzeń okrętowych (49)

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Jan Krupowies, Akademia Morska w Szczecinie

Recenzent: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rok wydania: 2009
ISSN: 0860-8806
112 s., B5, oprawa miękka

Autor zajmuje się badaniami i oceną zmian parametrów użytkowych olejów smarowych produkcji najważniejszych zachodnich firm olejowych oraz zmian poziomu koncentracji w tych olejach pierwiastków pochodzących ze zużycia tribologicznego w czasie eksploatacji w silnikach głównych i pomocniczych na wybranych statkach PŻM. Na tej podstawie dokonano następnie wnioskowania o stanach pracy i zużyciu niektórych elementów współpracujących monitorowanych tłokowych silników okrętowych. W literaturze specjalistycznej brakowało dotychczas syntetycznego opracowania dotyczącego analizy i oceny zmian parametrów użytkowych olejów smarowych eksploatowanych w urządzeniach okrętowych, dlatego w niniejszej monografii dokonano tej oceny w zastosowaniu do diagnostyki konwekcyjnej niektórych elementów pochwy wału śrubowego, maszyn sterowych i przekładni zębatych napędu głównego wybranych statków PŻM.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…